นโยบายส่วนบุคคลและข้อกําหนด

      Bangup เว็ปไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหา สินค้า ต่างๆ ทั้งตัวอัษร รูปภาพ คลิปวิดีโอ และเครื่องหมายการค้า เป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียน ของ บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด ซึ่งได้รับความ คุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ จาก ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ข้อมูลที่บรรจุในเว็ปไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิของ บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์

      ทาง Bangup มีความตั้งใจและจริงใจที่จะให้ข้อมูลภายในเว็ปไซต์ของเราถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆภายในเว็ปไซต์จะมีความถูกต้องมากเพียงพอ ทาง Bangup จะไม่รับผิดชอบ สำหรับความผิดพลาดในข้อมูลต่างๆ

      การให้บริการ บางอย่างเกี่ยวกับการลงทะเบียนสมาชิก ท่านจำเป็นต้องยินยอม ที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ ผู้ใช้เว็ปไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าวและในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถจำรหัสผ่านของท่านได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้วม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น หากท่านทราบว่า มีผู้ใช้คนอื่นนำบัญชีของท่านไปใช้โดยที่ท่านไม่ยินยอม เจ้าของบัญชีต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบทันที เพื่อที่บริษัทจะทำการยกเลิกการซื้อสินค้า โดยแจ้งผ่าน ทาง contact@bangupstore.co


 

We collect information about you during the checkout process in our store.

What we collect and store

While you visit our site, we’ll track:

 1. Products you’ve viewed: we’ll use this to, for example, show you products you’ve recently viewed
 2. Location, IP address and browser type: we’ll use this for purposes like estimating taxes and shipping
 3. Shipping address: we’ll ask you to enter this so we can, for instance, estimate shipping before you place an order, and send you the order!

We’ll also use cookies to keep track of cart contents while you’re browsing our site.

When you purchase from us, we’ll ask you to provide information including your name, billing address, shipping address, email address, phone number, credit card/payment details and optional account information like username and password. We’ll use this information for purposes, such as, to:

 1. Send you information about your account and order
 2. Respond to your requests, including refunds and complaints
 3. Process payments and prevent fraud
 4. Set up your account for our store
 5. Comply with any legal obligations we have, such as calculating taxes
 6. Improve our store offerings
 7. Send you marketing messages, if you choose to receive them

If you create an account, we will store your name, address, email and phone number, which will be used to populate the checkout for future orders.

We generally store information about you for as long as we need the information for the purposes for which we collect and use it, and we are not legally required to continue to keep it. For example, we will store order information for XXX years for tax and accounting purposes. This includes your name, email address and billing and shipping addresses.

We will also store comments or reviews if you choose to leave them.

Who on our team has access

Members of our team have access to the information you provide us. For example, both Administrators and Shop Managers can access:

 1. Order information like what was purchased, when it was purchased and where it should be sent, and
 2. Customer information like your name, email address, and billing and shipping information.

Our team members have access to this information to help fulfill orders, process refunds and support you.

What we share with others

We share information with third parties who help us provide our orders and store services to you; for example — Facebook, Line, Twitter, Google, and Whatsapp.

Payments

We accept payments through PayPal. When processing payments, some of your data will be passed to Omise, including information required to process or support the payment, such as the purchase total and billing information.

Please see the Omise Privacy Policy for more details.

What we collect and store

While you visit our site, we’ll track:

 1. Products you’ve added to the wishlist: we’ll use this to show you and other users your favorite products and to create targeted email campaigns.
 2. Wishlists you’ve created: we’ll keep track of the wishlists you create, and make them visible to the store’s staff

We’ll also use cookies to keep track of wishlist contents while you’re browsing our site.

Who on our team has access

Members of our team have access to the information you provide us. For example, both Administrators and Shop Managers can access:

Wishlist details, such as products added, date of addition, name and privacy settings of your wishlists

Our team members have access to this information to offer you better deals for the products you love.

X